Pečuj o své okolí

Veďme děti k péči o své okolí. Vybaveni rukavicemi a taškami společně vyberte odpadky v přírodě.

Pokud nechcete vyrazit sami, můžete se zúčastnit celorepublikové akce Ukliďme Česko, v jejímž rámci se můžete zapojit do uklízecí akce ve svém okolí. Více na webu https://www.uklidmecesko.cz